Information

Incheckning/Anmälan

På spelområdet finns en incheckning där varje lag i god tid innan anmäler sig.

Spelarförteckning

Deltagande lag skall själva registrera sina spelare på Teamplay. Ev. ändringar av spelartruppen måste meddelas till tävlingskansliet 30 minuter före lagets första match.

Mat/Kiosk
Cupluncher finns att köpa under cupen. Kiosk med mat är öppen under hela Gruscupen. 

Sjukvård
Om du blir sjuk eller skadad så kontaktas primärvården på telefon 1177. Sundsvalls vårdcentral har adress Norrmalmsgatan 2 (centralt i Sundsvall) har öppet kl 8-19 och jour till kl 24. Är det akut så gäller 112. Akutmottagningen finns på Sundsvalls sjukhus på Lasarettsvägen 21. På matcharenan finns det oftast sjukvårdare som kan hjälpa till vid lindrigare skador. Dessa når du via sekretariatet eller genom någon av matchvärdarna.

Försäkringar, ansvar & inställd turnering
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Gruscupen har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR OMKLÄDNINGSRUM!

Gruscupen är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller p.g.a. myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad (force majeure) eller liknande händelser. Under dessa förhållanden förbehåller sig turneringsledningen rätten att behålla lagavgifter att använda för en kommande turnering eller återbetala deltagare efter avdrag av kostnader som turneringsorganisationen ådragit sig av tredje part.