Velkommen til Plankecup!

Kongstenhallen og Borgehallen
Fredrikstad  1 - 3. september 2017

Takk til alle som deltok og bidro i årets turnering.
Velkommen tilbake i 2018!

Årets utgave av Plankecup avvikles i Kongstenhallen og Borgehallen 1-3. september.
Det er åpent for påmelding i tretten klasser, fra jenter/gutt 10 til damer/herrer bredde.

Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.
For mer info - se undersiden "Overnatting/mat".

*Påmeldingsfristen er satt til 1.juli.  Fristen blir trolig forlenget etter det.
Etter 1.juli vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding. Enkelte klasser kan bli slått sammen.  Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser. 


Fakta om klassene:
Gruppe og sluttspill tilpasses antall deltagerlag i klassen.
I klassene gutter 10 og jenter 10 føres ikke tabell, og det spilles ikke sluttspill.
Lagene i klassen J12 og G12 spiller minst 4 kamper.
(lag utslått fra firelagsgrupper spiller bonuskamp der de får utdelt medaljer)

Herrer bredde       - 16 lag - Avgift kr. 3300.-

Damer bredde       - 5 lag - Avgift kr. 3300.-

Gutter 19 (98-00)  -  utgår - Avgift kr. 3100.-

Jenter 19 (98-00)   -  utgår - Avgift kr. 3100.-

Gutter 16 (01-02)  -  8 lag - Avgift kr. 2900.-

Jenter 16 (01-02)   -  5 lag - Avgift kr. 2900.-

Gutter 15 (02-03)  -  8 lag -Avgift kr. 2500.-

Gutter 14 (03-04)  - 16 lag -Avgift kr. 2500.-

Jenter 14 (03-04)   -  8 lag - Avgift kr. 2500.-

Gutter 13 (04-05)  -  5 lag - Avgift kr. 2500.-

Gutter 12 (05-06)  - 16 lag - Avgift kr. 2500.-

Jenter 12 (05-06)   -  5 lag -  Avgift kr. 2500.-

Gutter 10 (07-08)  -  8 lag - Avgift kr. 2500.-

Jenter 10 (07-08)  -  5 lag - Avgift kr. 2500.-

 


Mera information Anmälan